Không thể đăng nhập vào Chatwork (Thiết bị di động)

Nếu bạn không thể đăng nhập được vào Chatwork sẽ tùy vào trường hợp cụ thể.Nếu bạn không thể đăng nhập ngay cả khi đang sử dụng phiên bản mới nhất của ứng dụng, vui lòng tham khảo phần tương ứng trong mục lục bên dưới.

*Nếu bạn không thể đăng nhập bằng trình duyệt trên máy tính hoặc phiên bản ứng dụng dành cho máy tính bàn, vui lòng xem phần "Không đăng nhập được".

Mục lục

 

Quên địa chỉ email hoặc mật khẩu đăng nhập

Vui lòng tham khảo các trang trợ giúp sau đây.

 

Không thể đăng nhập bằng phương thức xác thực hai yếu tố (Xác thực qua ứng dụng/Xác thực qua SMS)

  • Xác thực qua ứng dụng

Nếu màn hình hiển thị sau khi bạn nhập email và mật khẩu đăng nhập trên điện thoại, vui lòng thực hiện phương thức xác thực qua ứng dụng. Bạn có thể lấy mã gồm 6 chữ số cần nhập từ một ứng dụng xác thực, chẳng hạn như "Authenticator (Hệ thống xác thực của Google)".

スクリーンショット 2023-07-31 14.36.08.png

  • Xác thực qua SMS

Nếu màn hình hiển thị sau khi bạn nhập email và mật khẩu đăng nhập trên điện thoại, vui lòng thực hiện phương thức xác thực bằng SMS.Mã gồm 6 chữ số cần nhập sẽ được gửi qua tin nhắn SMS đến số điện thoại di động đã đăng ký.

スクリーンショット 2023-07-31 14.37.07.png

Nếu bạn không thể đăng nhập, vui lòng xem nội dung sau:

※Đối với các hợp đồng thuộc gói thương mại và gói Enterprise, quản trị viên có thể tùy chọn cài đặt tắt xác thực hai yếu tố trong phần"Sử dụng quyền của quản trị viên để tắt phương thức xác thực hai yếu tố".

 

Thông báo lỗi hiển thị sau khi đăng nhập

Thông báo lỗi Giải pháp
Sai email hoặc mật khẩu Địa chỉ email hoặc mật khẩu mà bạn nhập trên màn hình đăng nhập không chính xác. Nếu bạn không biết địa chỉ email của mình, vui lòng xem phần Quên địa chỉ email đăng nhập. Nếu bạn không biết mật khẩu của mình, vui lòng đặt lại mật khẩu bằng cách truy cập vào liên kết bên dưới:Đặt mật khẩu mới
Tài khoản này bị khóa sau nhiều lần đăng nhập không thành công. Hãy kiểm tra địa chỉ email đăng nhập của mình để tìm email thông báo về việc mở khóa tài khoản. Nếu bạn không nhận được email này, hãy xem phần "Mở khóa tài khoản" trên Trang trợ giúp. Vui lòng xem phần Mở khóa tài khoản
Email không hợp lệ.

Địa chỉ email có thể có lỗi chính tả. Vui lòng đảm bảo rằng địa chỉ không thiếu phần nào và được nhận dạng là địa chỉ email. Nếu lỗi này vẫn xảy ra, nguyên nhân có thể là do địa chỉ có định dạng đặc biệt mà không sử dụng được trong Chatwork.

Ví dụ về địa chỉ email không sử dụng được:

- abc..def@chatwork.com - các dấu chấm xuất hiện liền nhau
- .abcdef@chatwork.com - dấu chấm xuất hiện ở đầu
- abcd.@chatwork.com - dấu chấm xuất hiện ngay trước ký tự @.

Trong trường hợp này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu "Gửi yêu cầu".


Bạn bị tạm ngưng sử dụng dịch vụ này do có vấn đề về hợp đồng. Vui lòng đăng nhập bằng trình duyệt dành cho máy tính để biết thêm chi tiết.

 

Tài khoản của bạn bị tạm ngưng do nhiều lần thanh toán không thành công. Ứng dụng di động không thể xử lý giao dịch thanh toán, vì vậy xin hãy đăng nhập vào Chatwork từ trình duyệt dành cho máy tính rồi kiểm tra thông tin thanh toán.

Nếu thông báo lỗi có nội dung khác với thông báo trên, ứng dụng của bạn có thể chưa được cập nhật. Vui lòng cập nhật lên phiên bản mới nhất (phiên bản từ 7.28.0 trở lên đối với Android, phiên bản từ 6.22.0 trở lên đối với iOS) rồi thử lại.

 

Tôi không biết cách đăng nhập bằng phương thức đăng nhập một lần

Nếu quản trị viên đã thiết lập tùy chọn đăng nhập một lần bằng phương thức xác thực SAML, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email trên màn hình đăng nhập của ứng dụng, sau đó màn hình IdP sẽ tự động hiển thị để bạn đăng nhập bằng đăng nhập một lần. Khách hàng đã thiết lập URL đăng nhập riêng sẽ không cần nhập URL nữa.

 

Tôi đã nhập địa chỉ email rồi nhấn nút "Tiếp tục" nhưng không có gì xảy ra

Nếu mạng của bạn bị hạn chế, reCAPTCHA sẽ không hiển thị và bạn sẽ không thể đăng nhập. 

Yêu cầu quản trị viên mạng của bạn kiểm tra cài đặt và thêm địa chỉ sau vào các miền được cho phép:

  •  www.google.com 
  •  www.gstatic.com 
  •  fonts.gstatic.com 
  •  www.recaptcha.net

 

Không thể đăng nhập do thay đổi địa chỉ email

Để đặt lại mật khẩu khi bạn không thể đăng nhập, bạn cần truy cập vào hộp thư của email mà bạn đã dùng để đăng ký cho tài khoản của mình rồi kiểm tra email do hệ thống gửi đi.

  • Nếu bạn không nhận được email đặt lại mật khẩu do thay đổi địa chỉ email

Đối với các hợp đồng thuộc gói thương mại và gói enterprise, vui lòng yêu cầu quản trị viên thay đổi địa chỉ email của bạn.

Đối với các gói miễn phí, vui lòng kiểm tra xem bạn có đang đăng nhập trên bất cứ thiết bị nào hay không, chẳng hạn như thiết bị di động hoặc máy tính. Nếu bạn duy trì trạng thái đăng nhập trên các thiết bị này, vui lòng truy cập vào phần cài đặt tài khoản từ thiết bị rồi thay đổi địa chỉ email. Để xem hướng dẫn về cách thay đổi địa chỉ email, hãy truy cập vào trang sau đây:
Đặt/Thay đổi địa chỉ email của bạn

Nếu không duy trì trạng thái đăng nhập trên thiết bị nào và cũng không biết mật khẩu của mình, bạn sẽ không thể đăng nhập vào Chatwork. Xin hãy cân nhắc việc tạo tài khoản mới. Sau khi đăng ký lại, bạn có thể xem lịch sử trước đây bằng cách tham gia lại các cuộc trò chuyện nhóm mà bạn đã tham gia từ trước. Vui lòng gửi yêu cầu để bạn được thêm lại vào cuộc trò chuyện nhóm với tư cách thành viên. ※Với gói miễn phí, bạn chỉ có thể xem tối đa lịch sử 3 tháng trước đây và không thể xem các tệp hoặc liên kết đã bị xóa.

*Gói miễn phí có những hạn chế đối với việc xem lịch sử trước đây. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem phần Gói miễn phí có những hạn chế gì?.
*Bạn không thể tham gia lại cuộc trò chuyện nhóm nếu mọi thành viên của cuộc trò chuyện nhóm đã hủy đăng ký.
* Bạn sẽ phải đăng ký lại để có được thông tin liên hệ của người khác.
* Lịch sử trò chuyện trực tiếp chỉ được lưu ở trong tài khoản của người kia và bạn không thể tham gia lại. *Nhật ký My Chat không thể chuyển được.

 

Thông báo "Không có ứng dụng nào để khởi chạy" hiển thị (Android)

Nếu bạn nhận được thông báo "Không có ứng dụng nào để khởi chạy" khi đăng ký tài khoản mới sau khi khởi chạy ứng dụng di động trên thiết bị Android của mình, vui lòng bật ứng dụng Google Chrome.

 

Không thể đăng nhập ngay cả khi dùng ID tài khoản và mật khẩu chính xác hoặc đột nhiên không thể đăng nhập

Nếu tài khoản của bạn thuộc quản lý của tổ chức, tài khoản có thể đã bị quản trị viên hủy bỏ, vui lòng liên hệ với quản trị viên của tổ chức.

 

Không thể đăng nhập bằng mã xác thực (xác thực qua email)

Tính năng này đã ngừng hoạt động trong phiên bản mới nhất của ứng dụng. Do đó, vui lòng nâng cấp lên ứng dụng mới nhất (phiên bản từ 7.28.0 trở lên đối với Android, phiên bản từ 6.22.0 trở lên đối với iOS) rồi thử đăng nhập lại.

Nếu bạn không thể nâng cấp lên ứng dụng mới nhất, vui lòng xem phần sau đây:
Tôi không nhận được bất cứ email nào

 

Nếu các cách trên không hiệu quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu bên dưới

https://help.chatwork.com/hc/vi/articles/900001833583