Làm thế nào để tôi có thể đặt lại mật khẩu?

Để đặt lại mật khẩu đăng nhập của bạn, hãy vào trang "Thiết lập mật khẩu mới" và nhập địa chỉ e-mail mà bạn đã đăng ký với chúng tôi. Sau đó nhấn nút [Gửi] để đặt lại mật khẩu của bạn.