Quên mật khẩu đăng nhập

Đặt lại mật khẩu

Để đặt lại mật khẩu đăng nhập, vui lòng truy cập trang đặt lại mật khẩu ở dưới đây.
* Nếu bạn đã đăng ký bằng tài khoản AppleID hoặc Google thì mật khẩu của bạn chưa được thiết lập. Vui lòng vào trang bên dưới để đặt mật khẩu.

Đặt mật khẩu mới

Lưu ý: Nếu bạn không nhận được email bằng địa chỉ email đã đăng ký, vui lòng vào trang dưới đây để thay đổi địa chỉ email đăng nhập.

Thay đổi thông tin người dùng: Tên đăng ký, Email, Mật khẩu.

(Chỉ dành cho các gói Doanh nghiệp) Hãy yêu cầu quản trị viên đặt lại mật khẩu cho bạn

Đối với các gói Doanh nghiệp, vui lòng liên hệ quản trị viên tại tổ chức của bạn (hoặc người có quyền quản trị người dùng) để đặt lại mật khẩu.

Nếu những phương pháp trên không hiệu quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu dưới đây

mẫu yêu cầu