Mở khóa tài khoản bị khóa

Tài khoản của bạn sẽ bị khóa nếu bạn đăng nhập không thành công một số lần nhất định. Xin vui lòng xem thông tin bên dưới để biết cách mở khóa tài khoản của bạn.

Mở khóa tài khoản của bạn qua email

Khi tài khoản của bạn bị khóa, một email có dòng tiêu đề như bên dưới sẽ được gửi đến địa chỉ email mà bạn dùng để đăng nhập.

Tiêu đề: Chatwork: Tài khoản đã bị khóa

Hãy bấm vào nút "Mở khóa Tài khoản" có trong email này để mở khóa tài khoản của bạn.

*Chúng tôi chỉ gửi email để mở khóa tài khoản của bạn một lần mỗi giờ.
*Xin vui lòng thêm địa chỉ email sau đây vào danh sách liên hệ được phép của bạn nếu bạn có mục cài đặt cụ thể để cho phép email đến, bộ lọc hộp thư đến, v.v.

Đổi mật khẩu

Bạn có thể mở khóa tài khoản của mình bằng cách thay đổi mật khẩu.

Yêu cầu quản trị viên thay đổi mật khẩu của bạn

Với Gói Kinh doanh (Business Plan) hoặc Gói Doanh nghiệp (Enterprise Plan), quản trị viên có thể cấp mật khẩu mới cho bất kỳ người dùng nào mà họ quản lý.

Xin vui lòng yêu cầu quản trị viên (hoặc Quản trị viên Người dùng) dùng Gói Kinh doanh hoặc Gói Doanh nghiệp.

*Với Gói Miễn phí, quản trị viên không thể thay đổi thông tin đăng nhập cho bất kỳ người dùng nào trong tổ chức.

Nếu bạn không thể tìm ra giải pháp

Nếu bạn không thể nhận được email để mở khóa tài khoản của mình, xin vui lòng sử dụng "Biểu mẫu Yêu cầu" để liên hệ với chúng tôi.