Không thể đăng nhập bằng ID Apple hoặc tài khoản Google vì cài đặt của quản trị viên đã cấm tùy chọn này

 

 

Nếu tổ chức của bạn đang sử dụng “Đăng nhập bằng ID Apple hoặc tài khoản Google” và bạn không thể đăng nhập

Đối với gói Doanh nghiệp, quản trị viên có thể cấm tùy chọn "Đăng nhập bằng ID Apple hoặc tài khoản Google".

 

Do đó, nếu bạn muốn sử dụng tùy chọn “Đăng nhập bằng Google” hoặc “Đăng nhập bằng Apple”, vui lòng yêu cầu quản trị viên của bạn thay đổi cài đặt.

 

Cách thay đổi cài đặt (dành cho quản trị viên):

Nhấp vào tên ở góc trên bên phải của màn hình đăng nhập để truy cập “Cài đặt của Quản trị viên”, sau đó bỏ chọn “Không cho phép “Đăng nhập bằng ID Apple hoặc tài khoản Google”” trong phần “Hạn chế đăng nhập” ở menu bên trái rồi nhấp vào “Lưu” để loại bỏ cài đặt đã cấm.

 

Nếu bạn đang sử dụng tùy chọn “Đăng nhập bằng ID Apple hoặc tài khoản Google” với tư cách cá nhân và không thể đăng nhập sau khi chuyển đến tổ chức.

Đối với gói Doanh nghiệp, quản trị viên có thể cấm tùy chọn "Đăng nhập bằng ID Apple hoặc tài khoản Google".

Nếu bạn vẫn muốn sử dụng tùy chọn “Đăng nhập bằng Google” hoặc “Đăng nhập bằng Apple” sau khi thay đổi gói đăng ký của mình thành gói Doanh nghiệp, vui lòng yêu cầu quản trị viên của bạn thay đổi cài đặt.

Nếu không thể liên hệ với quản trị viên của mình, bạn có thể cấp lại mật khẩu rồi đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu của mình.