Quên địa chỉ email đăng nhập

Nếu bạn có bất kỳ thiết bị nào đã đăng nhập vào Chatwork

  • Phiên bản trình duyệt trên máy tính:

Bạn có thể kiểm tra và thay đổi địa chỉ email đăng nhập của mình từ trang sau đây.
User Information Settings
* Bạn không thể kiểm tra hoặc thay đổi địa chỉ email đăng nhập trên ứng dụng dành cho máy tính.

  • Ứng dụng dành cho thiết bị di động:

Bạn có thể kiểm tra địa chỉ email đăng nhập trong ứng dụng.
Hãy mở ứng dụng và nhấn vào [Thiết lập tài khoản], bạn sẽ thấy địa chỉ email đăng nhập.
* Xin lưu ý rằng địa chỉ email đã đăng ký trong "Hồ sơ" Chatwork của bạn không phải là địa chỉ email đăng nhập.

Nếu bạn không thể đăng nhập vào Chatwork

  • Hãy kiểm tra địa chỉ email đăng nhập của bạn từ email thông báo

Địa chỉ email đăng nhập là địa chỉ email mà bạn nhận thông báo và thông báo chưa đọc từ Chatwork.
Vui lòng kiểm tra lịch sử email để xem bạn có nhận được bất kỳ email nào từ địa chỉ email sau đây không.

info@chat-work.com (Thông báo tin nhắn chưa đọc)
info@support.chatwork.com (Email hệ thống)
noreply@chat-work.com (Thông báo từ Chatwork)

  • (Chỉ đối với các gói Doanh nghiệp) Hãy hỏi quản trị viên của bạn

Đối với các gói Doanh nghiệp, vui lòng liên hệ với quản trị viên tổ chức của bạn (hoặc người có quyền quản trị người dùng) để kiểm tra hoặc thay đổi địa chỉ email đăng nhập của bạn.

Nếu các cách trên không hiệu quả

Nếu bạn vẫn gặp bất kỳ sự cố nào về địa chỉ email đăng nhập, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu bên dưới với các thông tin sau đây.

https://help.chatwork.com/hc/vi/requests/new?ticket_form_id=900000086943

───────────────

[1] Tên, tên công ty, Chatwork ID, địa chỉ email bạn đã đăng ký (kể cả nếu bạn chỉ có một phần thông tin), cùng với thông tin về gói đăng ký. Hãy nhập thông tin nhiều theo khả năng của bạn.

[2] Nếu tài khoản của bạn được hiển thị với những người dùng khác, họ sẽ có thể xác định ID tài khoản của bạn. Vui lòng yêu cầu người dùng khác xác nhận ID tài khoản của bạn bằng cách làm theo quy trình bên dưới.

Quy trình: Khi người dùng khác nhắc đến tài khoản của bạn dưới dạng TO, (số) ID tài khoản của bạn sẽ được hiển thị sau “Tới:” như bên dưới.

───────────────

[Tới:****] ****

───────────────

Nếu bạn có thể cung cấp ID tài khoản, chúng tôi có thể xác định địa chỉ email đăng nhập của bạn.

* Vui lòng kiểm tra ID tài khoản trên máy tính hoặc ứng dụng Android của bạn vì nó không thể hiển thị trên ứng dụng iOS.

* Nếu “Tới:” được hiển thị dưới dạng biểu tượng, bạn có thể kiểm tra ID tài khoản bằng cách sao chép tin nhắn đã đăng có chứa “Tới:”

───────────────