BƯỚC 1: Cài đặt ứng dụng và đăng nhập

Tìm kiếm「Chatwork」từ App store của iPhone / iPad (Google Play dành cho Android) và cài đặt ứng dụng.

・Hỗ trợ iPhone/iPad
Người dùng có thể tải về ứng dụng iPhone / iPad từ App Store. (Miễn phí)

・Hỗ trợ Android
Người dùng có thể tải về ứng dụng Android từ Google Play. (Miễn phí)


(1) Tìm kiếm「Chatwork」từ App store
(2) Nhấn vào nút cài đặt


Tiếp theo là quy trình đăng nhập. 

Nhấn vào ứng dụng Chatwork trên màn hình chính của điện thoại thông minh để khởi động ứng dụng.

(1) Nhấn vào nút đăng nhập
(2) Nhập thông tin đăng nhập (có thể sử dụng thông tin đăng nhập giống như trên máy tính cá nhân)
(3) Nhấn vào nút đăng nhập


Đã hoàn tất đăng nhập, người dùng có thể bắt đầu sử dụng.

Mỗi tài khoản Chatwork cần có một địa chỉ email.
Dữ liệu sẽ được đồng bộ hóa bằng cách đăng nhập bằng cùng một tài khoản (địa chỉ email đăng nhập・mật khẩu) trên các thiết bị đầu cuối mà người dùng muốn đồng bộ hóa.

  >> BƯỚC 2: Thực hành gửi tin nhắn

 

■ Các bài viết liên quan
Không thể đăng nhập
Không biết mật khẩu