Giới thiệu: Chatwork phiên bản ứng dụng di động là gì?

Chatwork là một công cụ Chat có thể giao tiếp trên trình duyệt internet.

Vì tất cả các trao đổi Chatwork đều được thực hiện trên Internet, người dùng có thể sử dụng nó ở bất cứ đâu, chẳng hạn như tại nơi làm việc, ở nhà hoặc khi đang ra ngoài... và không phải phụ thuộc vào thiết bị đầu cuối. Tất cả dữ liệu đều được mã hóa, vì vậy người dùng có thể Chat các thông tin cá nhân... một cách an toàn.

Chatwork phiên bản ứng dụng di động có thể được sử dụng trên điện thoại thông minh và thiết bị máy tính bảng (iOS/Android).

Mỗi tài khoản Chatwork cần có một địa chỉ email.
Dữ liệu sẽ được đồng bộ hóa bằng cách đăng nhập bằng cùng một tài khoản (địa chỉ email đăng nhập・mật khẩu) trên các thiết bị đầu cuối mà bạn muốn đồng bộ hóa.

>> BƯỚC 1: Cài đặt ứng dụng và đăng nhập