BƯỚC 2: Thực hành gửi tin nhắn

Từ danh sách Chat, bạn có thể trao đổi tin nhắn bằng cách nhấn vào cuộc Chat mà bạn muốn gửi tin nhắn.
Đầu tiên, nhấp vào [My Chat].
 
[My Chat] là cuộc Chat chỉ có bạn tham gia nên không ai có thể xem được.
Hãy thực hành đăng bài.

※ Nếu bạn không thể tìm thấy [My Chat], hãy khởi động ứng dụng và chạm vào [Tài khoản] ở phía dưới bên phải của màn hình danh sách Chat → Chạm vào nút [My Chat] trên [Màn hình Profile] để hiển thị.

 

Đăng tin nhắn

(1) Bạn có thể nhập văn bản bằng cách nhấn vào [Nhập tin nhắn]
(2) Nhấn vào [Gửi] để gửi nội dung đã nhập.
Bạn cũng có thể chèn biểu tượng cảm xúc, chỉnh sửa tin nhắn, trả lời, trích dẫn, xóa...

Vui lòng xem trang sau để biết trình tự.
[Ứng dụng phiên bản Android] Cách sử dụng cơ bản của tin nhắn

>> BƯỚC 3: Thêm người quen vào Contact