BƯỚC 5: Thực hiện cuộc gọi video / gọi thoại

Không chỉ trao đổi bằng chức năng Chat, bạn cũng có thể giao tiếp bằng「cuộc gọi video」hoặc「cuộc gọi thoại」trong chức năng Chatwork Live.
Bạn cũng có thể chia sẻ màn hình máy tính của mình với các thành viên đang tham gia cuộc gọi khi đang sử dụng「cuộc gọi video」hoặc「cuộc gọi thoại」

__________2020-05-28_16.04.10.png

※Ứng dụng phiên bản ứng di động không hỗ trợ chia sẻ màn hình.

Vui lòng xem trang sau để biết môi trường hoạt động và cài đặt.


>> BƯỚC 6: Thực hành các thao tác cơ bản của Task