Rời khỏi nhóm trò chuyện

Bấm vào nút [Bánh răng] nằm bên phải phía trên nhóm trò chuyện chọn →[Rời khỏi nhóm trò chuyện

mceclip0.png mceclip1.png

 

Lưu ý kiểm tra thông tin cảnh báo trước khi rời khỏi nhóm trò chuyện. 
Trường hợp người dùng muốn vào lại nhóm thì cần phải có lời mời của thành viên trong nhóm.