Tạo danh mục

Để quản lý và theo dõi các nhóm trò chuyện theo từng khách hàng, từng dự án, người dùng có thể sử dụng tác vụ [Tạo danh mục]

  • Lưu ý: [Danh mục] chỉ hiển thị theo từng người dùng.
  • Một nhóm trò chuyện có thể nằm ở nhiều danh mục.
  • Khi xoá danh mục, các nhóm trò chuyện vẫn giữ nguyên.
  • Có thể thêm, chỉnh sửa danh mục bằng cách chọn biểu tượng cây bút chì trên mỗi danh mục.

Cách thực hiện:

Bấm vào mũi tên xuống và dấu (+) của mục [Danh mục] -> Nhập tên Danh mục -> Chọn các nhóm trong danh sách -> Chọn [Tạo mới] để hoàn tất.

mceclip0.png mceclip1.png

 

Xem lại các nhóm [Danh mục] đã tạo

mceclip2.png