Thay đổi quyền của thành viên trong nhóm trò chuyện và điều chỉnh thành viên trong nhóm trò chuyện

1. Thay đổi quyền các thành viên trong nhóm: 

Có thể điều chỉnh quyền cho các thành viên tại trang danh sách thành viên nằm bên phải góc trên của màn hình trò chuyện.

mceclip0.png
Khi bấm vào icon gần dấu mũi tên -> màn hình [thành viên chi tiết] sẽ xuất hiện -> Chọn [Chỉnh sửa thành viên] để thay đổi quyền cho các thành viên trong nhóm -> bấm [tiến hành lưu] để hoàn tất.

mceclip1.png mceclip2.png

 

2. Thêm [Thành viên/Đội] vào nhóm trò chuyện: 

- Tương tự, khi bấm vào icon gần dấu mũi tên -> màn hình chi tiết xuất hiện -> để thêm Thành viên vào nhóm chat -> chọn [Thêm thành viên] -> bấm [tiến hành lưu] để hoàn tất.

mceclip3.png 

- Để thêm Đội vào nhóm chat -> Chọn mục [Đội] -> [Điều chỉnh đội] -> Thêm [Đội] cần bổ sung -> bấm [tiến hành lưu] để hoàn tất.

mceclip4.png

 

Thông tin chi tiết các thành viên trong nhóm trò chuyện được liệt kê bên dưới: 

  Nhóm chat-
Điều chỉnh quyền thành viên - Thêm/xóa thành viên
Thay đổi tên nhóm Thay đổi mục mô tả Gửi tin nhắn
Quản trị viên
Thành viên × × ×
Chỉ xem × × × ×