Thêm thành viên vào nhóm trò chuyện

Có 2 cách thêm thành viên vào nhóm trò chuyện.

Cách 1. Bấm vào nút [ ╋ ] tại dòng「thành viên」,bên phải phía trên màn hình trò chuyện sẽ hiển thì màn hình thêm thành viên

41-01.jpg

・ Không có giới hạn số người tham gia trong 1 nhóm trò
chuyện .


Chọn Thanh Viên
Muốn Thêm vào.

41-02.jpg

[ Danh sách thành viên ] sẽ hiển thị ra các thành viên đã thêm thành công.

 

Cách 2. Thêm thành viên bằng liên kết mời tham gia

- Để cài đặt liên kết mời nhóm trò chuyện, quản trị viên của nhóm chat có thể điều chỉnh góc phải bánh răng để [Cài đặt trò chuyện nhóm] -> Bật [Liên kết lời mời] -> [Lưu]

- Chọn biểu tượng liên kết (2) và sao chép đường dẫn nhóm (3) -> Gửi cho thành viên cần vào nhóm -> Thành viên nhận liên kết mời sẽ bấm [Tham gia nhóm] và đợi quản trị viên xác nhận.

mceclip0.png