Cách xem ai đang là quản trị viên trong nhóm trò chuyện

Các bước kiểm tra quản trị viên của nhóm

Có thể kiểm tra xem thành viên nào đang là quản trị viên trong một nhóm trò chuyện bằng cách bấm vào icon gần dấu mũi tên bên phải góc trên của màn hình trò chuyện -> màn hình [thành viên chi tiết] sẽ xuất hiện và xem chi tiết thành chức năng các thành viên trong nhóm là gì.

mceclip0.png

mceclip1.png