Xóa Đội khỏi Cuộc trò chuyện Nhóm

  1. Nhấp vào biểu tượng [Thành viên Trò chuyện] ở góc trên bên phải cửa sổ hội thoại.

    vi_chat-menu2.png

  2. Nhấp vào thẻ đội và chọn [Sửa Đội]

    vi_chat_update_1.png

  3. 2. Danh sách đội được thêm vào cuộc trò chuyện nhóm sẽ được hiển thị và bạn có thể nhấp vào [x] để xóa đội.

    vi_chat_update_2.png

 

* Các thành viên trong đội sẽ không bị xóa khỏi cuộc trò chuyện nhóm khi nhóm đã bị xóa. Nếu bạn muốn xóa các thành viên, hãy xóa từ [chỉnh sửa thành viên].