Thêm Đội vào Cuộc trò chuyện Nhóm

Trước hết, vui lòng đọc bài viết nàyđể biết về tính năng đội.

  1. Nhấp vào biểu tượng [+] ở góc trên bên phải cửa sổ hội thoại.

   vi_chat-menu1.png

  2. Nhấp vào thẻ đội và chọn các đội mà bạn muốn thêm vào nhóm.

   vi_chat_add_1.png

  3. Thành viên trong đội bạn đã chọn sẽ được tự động thêm vào nhóm trò chuyện.

   vi_chat_add_2.png

 

*Nếu quản trị viên thêm người mới vào đội thì ngay lập tức, người mới sẽ được thêm vào tất cả các nhóm mà đội đã tham gia.