Thêm Đội vào Cuộc trò chuyện Nhóm

Trước hết, vui lòng đọc bài viết nàyđể biết về tính năng đội.

  1. Nhấp vào biểu tượng [+] ở góc trên bên phải cửa sổ hội thoại.

   vi_chat-menu1.png

  2. Nhấp vào thẻ đội và chọn các đội mà bạn muốn thêm vào nhóm.

   vi_chat_add_1.png

  3. Thành viên trong đội bạn đã chọn sẽ được tự động thêm vào nhóm trò chuyện.

   vi_chat_add_2.png

 

*Nếu quản trị viên thêm người mới vào đội thì ngay lập tức, người mới sẽ được thêm vào tất cả các nhóm mà đội đã tham gia.
Bài viết này có hữu ích không?
2 trên 3 thấy hữu ích