BƯỚC 2: Thực hành gửi tin nhắn

Từ danh sách Chat ở bên trái màn hình Chatwork, bạn có thể trao đổi tin nhắn bằng cách click chọn vào Chat mà bạn muốn gửi tin nhắn. Đầu tiên, nhấp vào [My Chat].

My Chat là Chat mà chỉ có bạn tham gia nên không ai có thể xem được.
Bạn có thể thực hành đăng bài trong Chat này.

Đăng Chat

Nhấp vào phần nhập tin nhắn ở dưới cùng giữa màn hình.
Nhập vào tin nhắn bạn muốn viết và nhấp vào nút gửi để hoàn tất việc gửi tin nhắn.

Gửi tin nhắn cho một người cụ thể

Sử dụng「chức năng TO」khi bạn muốn chỉ rõ đang nói chuyện với ai trong Group Chat.

Đầu tiên, nhấp vào biểu tượng TO phía trên phần nhập tin nhắn, các thành viên tham gia Group Chat sẽ được hiển thị, hãy chọn người bạn muốn Chat.

Khi bạn nhấp vào tên đối tượng, tên sẽ được chèn vào phần nhập tin nhắn.
Nhập một tin nhắn bên dưới nó và nhấp vào nút gửi. Hoàn tất quá trình gửi.

Người được bắt chuyện bằng tin nhắn TO, màu nền sẽ thay đổi và đối phương có thể biết ngay rằng tin nhắn được gửi đến mình.
 

Trên đây là những điều cơ bản về cách gửi tin nhắn.

Ngoài ra, bạn cũng có thể chỉnh sửa, trả lời, trích dẫn, xóa tin nhắn...
Vui lòng xem các trang sau để biết trình tự.


>> BƯỚC 3: Thêm người quen vào Contact