BƯỚC 9: Sử dụng trên thiết bị di động (điện thoại thông minh)

Khi tìm kiếm「Chatwork」trong tải ứng dụng dành cho điện thoại thông minh và tải về, người dùng có thể sử dụng nó với thông tin đăng nhập giống như với máy tính cá nhân.

・ Người dùng có thể tải về ứng dụng iPhone/iPad từ App Store. (Miễn phí)
・ Người dùng có thể tải về ứng dụng Android từ Google Play. (Miễn phí)

・ Về điện thoại phổ thông
Chúng tôi rất tiếc, nhưng hiện tại chưa có kế hoạch hỗ trợ các điện thoại di động khác ngoài điện thoại thông minh như iPhone và Android.


Đây là phần cuối của giải thích về cách sử dụng cơ bản.