BƯỚC 3: Thêm người quen vào Contact

「Contact」giống như một cuốn sổ liên lạc, bằng cách đăng ký, người dùng có thể gửi và nhận các Chat, mời tham gia Group Chat và nhận lời mời.

 

Thêm Contact

Kiểm tra trình tự ở trang dưới đây, xác nhận địa chỉ email và gửi yêu cầu thêm contact cho người dùng quen trên Chatwork.

 

Duyệt Contact

Cũng có trường hợp yêu cầu thêm contact đã được gửi tới bạn, hãy chấp thuận yêu cầu đó bằng trình tự ở trang dưới đây.
* Nếu không có gì được hiển thị trong phần chưa được duyệt, bạn chưa nhận được yêu cầu nào nên không cần thực hiện thao tác duyệt.

 

>> BƯỚC 4: Tạo Group Chat