Giới thiệu: Chatwork là gì?

Chatwork là một công cụ Chat cho phép bạn giao tiếp trên trình duyệt Internet.

Vì tất cả các trao đổi Chatwork đều được thực hiện trên Internet nên tất nhiên không phụ thuộc vào máy tính, và vì nó cũng có thể sử dụng được trên điện thoại thông minh nên bạn có thể sử dụng được ở bất cứ đâu, chẳng hạn như tại nơi làm việc, ở nhà hoặc khi đang ra ngoài...
Do tất cả dữ liệu đều được mã hóa, vì vậy bạn có thể Chat một cách an toàn cá thông tin cá nhân...

Bằng việc sử dụng Chatwork sẽ giúp cải thiện hiệu suất công việc.


Cấu trúc màn hình Chatwork (phiên bản máy tính)

__________2022-02-07_19.10.50.png

1 … Danh sách Chat:
Đây là khu vực hiển thị danh sách các Chat mà bạn đang tham gia.

2 … Tin nhắn:
Đây là khu vực bạn nhập tin nhắn, nội dung của tin nhắn. Ngoài ra, các tin nhắn được hiển thị theo trình tự thời gian từ trên xuống dưới. Các bài mới nhất được hiển thị ở phía dưới cùng.

3 … Chi tiết Chat:
Đây là khu vực hiển thị tóm tắt nội dung Chat và các thành viên hiện đang tham gia Group Chat

4 … Task:
Đây là khu vực hiển thị các Task đang được thêm trong Group Chat.


>> BƯỚC 1: Đăng nhập bằng máy tính cá nhân