30/06/2023 - Hỏi đáp về việc Đổi mới Màn hình Đăng nhập trên Ứng dụng dành cho Thiết bị di động

Màn hình đăng nhập trên ứng dụng dành cho thiết bị di động sẽ được đổi mới cùng với phiên bản mới dự kiến phát hành vào cuối tháng 7 năm 2023. Trang này có các câu hỏi và giải đáp về việc đổi mới màn hình đăng nhập.

スクリーンショット

Mục lục

 

Quên địa chỉ email hoặc mật khẩu đăng nhập

Vui lòng tham khảo các trang trợ giúp sau đây.

 

Tổ chức của tôi đã cấu hình tính năng SSO, tôi có thể đăng nhập ở đâu?

Ngay cả khi tổ chức của bạn đã cấu hình tính năng đăng nhập một lần, sau khi cập nhật ứng dụng, bạn có thể đăng nhập bằng cách nhập địa chỉ email, và màn hình đăng nhập IdP sẽ tự động xuất hiện trên màn hình tiếp theo.

Tương tự, nếu tổ chức của bạn đã thiết lập URL đăng nhập chuyên biệt, bạn không cần nhập URL đó.

 

Tại sao hộp thoại xác nhận xuất hiện khi hiển thị màn hình đăng nhập?

Hộp thoại này hiển thị do yêu cầu kỹ thuật của iOS. Vui lòng nhấn "Tiếp tục" để chuyển sang màn hình đăng nhập.

スクリーンショット

 

Đã nhập địa chỉ email, sau đó hiển thị thông báo lỗi “Email không hợp lệ”

Hãy chắc chắn rằng bạn đã nhập đúng địa chỉ email. Nếu thông báo lỗi vẫn hiển thị ngay cả khi bạn đã nhập đúng địa chỉ email thì có thể địa chỉ email của bạn có vấn đề. Bạn không còn có thể sử dụng các dạng địa chỉ email đặc biệt sau đây.


Bạn không thể sử dụng các mẫu địa chỉ email:

  • abc..def@chatwork.com - chứa các dấu chấm liên tiếp
  • .abcdef@chatwork.com - ký tự đầu tiên là dấu chấm
  • abcdef.@chatwork.com - dấu chấm ngay trước @

Trong trường hợp này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu "Gửi yêu cầu".