30/01/2024 - Phiên bản ứng dụng dành cho máy tính để bàn sẽ dừng hỗ trợ cho các phiên bản macOS 10.14 và thấp hơn

Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng ứng dụng Chatwork dành cho máy tính để bàn sẽ dừng hỗ trợ cho các phiên bản macOS 10.14 trở xuống.

Ngày dừng hỗ trợ:

Thứ Ba, ngày 27 tháng 2 năm 2024

Đối với khách hàng đang dùng hệ điều hành bị ảnh hưởng

Xin vui lòng nâng cấp hệ điều hành của bạn lên mac OS 10.15 trở lên.

*Một số thiết bị không thể cập nhật hệ điều hành lên macOS 10.15 trở lên.Xin vui lòng kiểm tra phiên bản hệ điều hành mà thiết bị của bạn có thể cài đặt trong thời gian sớm nhất có thể.

Hoạt động của ứng dụng sau khi dừng hỗ trợ

Sau khi dừng hỗ trợ, các bản cập nhật và cài đặt mới nhất của ứng dụng Chatwork sẽ không còn khả dụng trên các hệ điều hành bị ảnh hưởng. Bạn có thể tiếp tục dùng các ứng dụng đã cài đặt ngay cả sau khi không còn được hỗ trợ. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng chúng có thể không còn khả dụng trong tương lai mà không cần thông báo trước.


Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về vấn đề này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu dưới đây.

Liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi chân thành xin lỗi vì sự bất tiện gây ra cho người dùng hệ điều hành này và mong bạn thông cảm.
Chúng tôi mong bạn tiếp tục ủng hộ Chatwork.