19/01/2024 - Thông báo: Chúng tôi xin giới thiệu hệ thống xác thực qua email để bảo vệ các tài khoản không hoạt động trong thời gian dài.

Thông báo này nhằm cho bạn biết rằng chúng tôi đang giới thiệu hệ thống xác thực qua email. Chúng tôi sử dụng hệ thống này trong quá trình đăng nhập để bảo vệ các tài khoản không hoạt động trong thời gian dài. Đây là một phần trong nâng cấp bảo mật để ngăn chặn hành vi truy cập trái phép và các hoạt động tương tự.

Những người sẽ bị ảnh hưởng:

Bất kỳ ai đã lâu không hoạt động đăng nhập vào Chatwork.

※Những người dùng sử dụng các phương thức đăng nhập mà không bị ảnh hưởng:

  • Đăng nhập bằng phương thức xác minh 2 bước.
  • Đăng nhập bằng phương thức xác thực của Google hoặc Apple.
  • Đăng nhập bằng phương thức đăng nhập một lần qua tính năng xác thực SAML.

Ngày dự kiến bắt đầu triển khai tính năng xác thực qua email:

Sẽ triển khai bắt đầu từ giữa tháng 2 năm 2024.

Thông tin chi tiết về hệ thống xác thực qua email của chúng tôi:

Nếu bạn không hoạt động trong thời gian dài, chúng tôi sẽ rất khó phát hiện hành vi truy cập trái phép vào tài khoản của bạn. Điều này làm tăng nguy cơ sử dụng trái phép tài khoản của bạn. Vì vậy, để tăng cường bảo mật tài khoản, chúng tôi sẽ sử dụng các email xác thực nhằm nhận dạng người dùng.

Nếu bạn đăng nhập vào tài khoản của mình sau thời gian dài không hoạt động, chúng tôi sẽ gửi email chứa mã xác thực đến địa chỉ email mà bạn đã sử dụng để đăng ký. Hãy nhập mã xác thực có trong email này để đăng nhập vào tài khoản của bạn.

- Dòng tiêu đề email xác minh người dùng: Chatwork: Xác nhận mã xác thực của bạn
- Nội dung email xác minh người dùng: Mã xác thực để đăng nhập

Khi sử dụng hệ thống này, chúng tôi sẽ có thể bảo vệ các tài khoản không hoạt động trong thời gian dài khỏi bị sử dụng trái phép và giúp đảm bảo rằng bạn có thể sử dụng Chatwork một cách an toàn mà không bị gián đoạn.

Vui lòng kiểm tra địa chỉ email đăng nhập của bạn.

Nếu bạn không thể nhận được email xác minh người dùng vì địa chỉ email của bạn không được cập nhật, v.v. thì bạn có thể mất quyền truy cập vào các tính năng và dịch vụ quan trọng. Vui lòng kiểm tra để đảm bảo rằng địa chỉ email đã đăng ký của bạn là hợp lệ.