07/03/2024 - Thông báo về việc sử dụng Email Thông báo Đăng nhập để Tăng cường Bảo mật Chống truy cập trái phép.

Cảm ơn bạn đã chọn Chatwork.

Chúng tôi muốn thông báo đến bạn rằng chúng tôi sắp triển khai tính năng gửi thông báo email đến địa chỉ email đã đăng ký của bạn bất cứ khi nào đăng nhập xảy ra.Tính năng này nằm trong các biện pháp bảo mật nâng cao của chúng tôi nhằm ngăn chặn truy cập trái phép.

Chúng tôi sẽ chỉ gửi những email này nếu phát hiện thấy hành vi đăng nhập tài khoản từ môi trường lạ, giúp bạn kịp thời nhận biết các hành vi đăng nhập không mong muốn và nhanh chóng phản ứng trước các nỗ lực truy cập trái phép của bên thứ ba.

Người dùng Mục tiêu

Tất cả người dùng

Ngày Bắt đầu Dự kiến

Ngày 8 tháng 4 năm 2024 trở đi

Thông tin về Dịch vụ

Bất cứ khi nào người dùng đăng nhập từ môi trường lạ, chúng tôi sẽ gửi thông báo qua email đến địa chỉ email đã đăng ký của bạn.

  • Dòng tiêu đề của Email Thông báo Đăng nhập: [Chatwork] Đã phát hiện hành vi đăng nhập mới
  • Nội dung Email Thông báo Đăng nhập: Thông tin về hành vi đăng nhập (ngày giờ, thông tin thiết bị, địa chỉ IP, phương thức xác thực)

Lưu ý về việc Triển khai Dịch vụ

Khi ra mắt tính năng này, bạn sẽ nhận được email thông báo đăng nhập ngay cả khi bạn đăng nhập lần đầu tiên từ môi trường bình thường. Email thông báo tiếp theo sẽ chỉ được gửi đối với các hành vi đăng nhập từ môi trường lạ. Mong bạn thông cảm

Để biết thêm thông tin về email thông báo đăng nhập, vui lòng truy cập liên kết bên dưới.Cảnh báo
Đăng nhập qua Email là gì? 

Cách phản ứng khi nhận được email thông báo đăng nhập

Nếu là bạn đăng nhập:

Bạn không cần thực hiện hành động nào.


Nếu không phải là bạn đăng nhập:

Có khả năng bên thứ ba truy cập trái phép.
Vui lòng tham khảo trang sau đây để biết thông tin chi tiết và hành động ngay lập tức.
Nhận được email thông báo đăng nhập không mong muốn

Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng biểu mẫu bên dưới.
Biểu mẫu Thắc mắc

Chatwork cam kết tăng cường các tính năng và biện pháp bảo mật để đảm bảo khách hàng có thể yên tâm sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã không ngừng ủng hộ Chatwork.