Ngày 18/12/2023 – Thông báo: Ngừng hỗ trợ iOS 14 (bao gồm iPadOS) và Android 8.

Chúng tôi xin thông báo rằng Chatwork sẽ ngừng hỗ trợ iOS 14 (bao gồm iPadOS) và Android 8.

Dịch vụ hỗ trợ sẽ kết thúc vào:

Ngày 1/2/2024

Đối với người dùng các thiết bị có những hệ điều hành trên:

Vui lòng cập nhật phiên bản hệ điều hành của bạn (lên iOS 15/iPadOS 15 - Từ Android 9 trở lên).

*Một số thiết bị có thể không cập nhật được lên iOS 15/iPadOS 15 - Android 9 hoặc bất kỳ phiên bản nào sau đó.

*Vui lòng kiểm tra sớm xem bạn có thể cài đặt phiên bản hệ điều hành nào.

Chức năng hoạt động sau khi dịch vụ hỗ trợ kết thúc:

Sau khi dịch vụ hỗ trợ kết thúc, bạn sẽ không thể cập nhật hoặc cài đặt lại phiên bản ứng dụng Chatwork mới nhất trên các thiết bị có các hệ điều hành kể trên nữa.

Nếu đã cài đặt ứng dụng trước đó, bạn vẫn có thể tiếp tục sử dụng ngay cả khi ngừng hỗ trợ. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng ứng dụng có thể không khả dụng sau khi chúng tôi ngừng hỗ trợ,.

Vui lòng xem các bước sau đây để kiểm tra xem thiết bị của bạn đang cài đặt phiên bản iOS/iPadOS hoặc Android nào.

iOS: "Cài đặt" > "Tổng quan" > "Thông tin" > tùy chọn "Phiên bản iOS (Phiên bản hệ thống)".
Android: "Cài đặt" > "Thông tin thiết bị" > tùy chọn "Phiên bản Android".

*Các bước này có thể khác nhau tùy theo thiết bị.
Nếu bạn không chắc chắn về bất kỳ bước nào kể trên, vui lòng tham khảo trang hỗ trợ của nhà sản xuất đối với thiết bị mà bạn đang sử dụng.

Chúng tôi chân thành xin lỗi bất kỳ người dùng nào mà sẽ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi về phiên bản hệ điều hành nói trên. Mong bạn thông cảm.

Xin cảm ơn bạn đã không ngừng sử dụng Chatwork.