30/06/2023 - Thông báo về việc Đổi mới Màn hình Đăng nhập trên Ứng dụng dành cho Thiết bị di động

Nhằm cải thiện khả năng bảo mật, chúng tôi sẽ đổi mới màn hình đăng nhập trên các ứng dụng di động ở phiên bản mới, dự kiến phát hành vào cuối tháng 7/2023.
Khi bạn đăng nhập vào màn hình đăng nhập mới, bạn có thể sẽ cần nhập địa chỉ email và mật khẩu của mình. Vì vậy, vui lòng xác nhận trước địa chỉ email và mật khẩu đăng nhập của mình.
Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về việc đổi mới ở bên dưới.

Thay đổi

 • Màn hình đăng nhập mới sẽ xuất hiện khi bạn đăng xuất sau khi cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất hoặc khi cài đặt ứng dụng trên thiết bị mới.
  • Nếu đã đăng nhập vào ứng dụng, bạn sẽ không bị yêu cầu đăng nhập lại vì trạng thái đăng nhập của bạn sẽ được giữ nguyên khi cập nhật ứng dụng.

 • Với màn hình đăng nhập mới, reCAPTCHA sẽ hiển thị khi bạn đăng nhập. Ngoài ra, chúng tôi sẽ loại bỏ tính năng xác thực email từng được yêu cầu ở bước đăng nhập khi bạn chưa cài đặt tính năng xác thực hai yếu tố.

 • Nếu bạn đã thiết lập tính năng SSO, bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của mình trên màn hình đăng nhập. Sau đó, màn hình đăng nhập IdP sẽ tự động hiển thị để cho phép bạn đăng nhập. Những khách hàng đã thiết lập URL dành riêng cho việc đăng nhập sẽ không cần nhập thêm URL đó nữa.

スクリーンショット

 • Chúng tôi sẽ thay đổi phương thức mở khóa tài khoản
  • Khi tài khoản của bạn đang khóa, bạn sẽ cần phải xác minh tài khoản bằng email mở khóa được gửi đến địa chỉ email đăng nhập của mình. Xin hãy đảm bảo rằng địa chỉ email mà bạn đã đăng ký có thể nhận được thư.

 • Chúng tôi sẽ hợp nhất các điều kiện đăng xuất tự động
  • Sau khi đăng nhập vào màn hình đăng nhập mới, tài khoản của bạn sẽ tự động đăng xuất nếu không sử dụng dịch vụ này trong vòng 30 ngày, bất kể bạn sử dụng phương thức đăng nhập nào.

 • Một số định dạng email đặc biệt không còn hợp lệ
  • Nếu địa chỉ email của bạn trùng với các mẫu sau, bạn sẽ cần phải thay đổi địa chỉ email đăng nhập của mình.
   • Bạn không thể sử dụng các mẫu địa chỉ email:
    • abc..def@chatwork.com - chứa nhiều dấu chấm liền nhau
    • .abcdef@chatwork.com - ký tự đầu tiên là dấu chấm
    • abcdef.@chatwork.com - dấu chấm trước ký tự @