25/01/2023 - Hỏi đáp về việc xác nhận trước cho việc đổi mới trang đăng nhập

 

 

Quên địa chỉ email hoặc mật khẩu đăng nhập

 

Vui lòng tham khảo các trang trợ giúp sau đây.

 

Đã nhập địa chỉ email và bấm vào nút “tiếp tục” nhưng không có gì xảy ra

Xin vui lòng kiểm tra những điều dưới đây:

  • Xin vui lòng liên hệ với quản trị viên mạng để kiểm tra cài đặt mạng của bạn và thêm “www.recaptcha.net” vào danh sách tên miền nằm trong danh sách trắng, vì reCAPTCHA có thể không hiển thị do hạn chế của mạng.
  • Xin vui lòng đảm bảo rằng trình duyệt của bạn là phiên bản mới nhất.

Nếu mạng của bạn bị hạn chế hoặc bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt cũ hơn, như trong hình bên trái ở bên dưới, reCAPTCHA sẽ không hiển thị và bạn sẽ không thể đăng nhập. Nếu reCAPTCHA được cho phép và trình duyệt là phiên bản mới nhất, reCAPTCHA sẽ được hiển thị như trong hình bên phải ở bên dưới.

__________2023-01-05_18.20.56.png

 

Bạn đã nhập địa chỉ email, nhưng sau đó trang hiển thị thông báo lỗi “Địa chỉ email không hợp lệ”

Xin vui lòng đảm bảo rằng bạn đã nhập đúng địa chỉ email. Nếu thông báo lỗi được hiển thị ngay cả khi bạn đã nhập đúng địa chỉ email thì có thể địa chỉ email của bạn có vấn đề. Các dạng địa chỉ email đặc biệt sau đây sẽ không còn khả dụng nữa.

Các dạng địa chỉ email không khả dụng:
  • chứa các dấu chấm liên tiếp
  • ký tự đầu tiên là dấu chấm
  • có dấu chấm ngay trước @

Nếu địa chỉ email của bạn thuộc các dạng phía trên, xin vui lòng thay đổi địa chỉ email đăng nhập của bạn tại đây.

https://help.chatwork.com/hc/vi/articles/203353790

Nếu bạn không nhớ địa chỉ email đăng nhập của mình, xin vui lòng xem qua trang trợ giúp sau đây.

https://help.chatwork.com/hc/vi/articles/900001833583

Nếu các giải pháp trên không hiệu quả

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu bên dưới.

Hỗ trợ Chatwork