Đặt câu hỏi bằng cách sử dụng biểu mẫu của chúng tôi

【THÔNG BÁO NGHỈ LỄ】
Chatwork xin thông tin lịch nghỉ lễ như sau:
Thời gian nghỉ: Ngày 29 tháng 4 năm 2022 JST
Thời gian làm việc trở lại: Ngày 8 tháng 5 năm 2022 JST

※Trong suốt thời gian nghỉ lễ, chúng tôi vẫn tiếp nhận câu hỏi nhưng chưa thể phản hồi.
Chúng tôi sẽ hồi âm tin nhắn vào ngày 9 tháng 5 năm 2022.

Các câu hỏi liên quan đến việc đăng nhập

Đặt câu hỏi tại trang sau nếu bạn gặp khó khăn khi đăng nhập vào Chatwork.
Biểu mẫu liên hệ này chỉ dành cho các câu hỏi liên quan tới việc đăng nhập. Đối với các sự cố không liên quan tới việc đăng nhập, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng biểu mẫu còn lại.

Các câu hỏi liên quan đến việc đăng nhập

 

 

Về cách sử dụng hoặc các tính năng (chỉ dành cho khách hàng sử dụng gói trả phí)

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách sử dụng Chatwork, hoặc về các cài đặt hay chức năng khác nhau, hãy đặt câu hỏi bằng cách sử dụng trang sau.
*Chỉ dành cho khách hàng sử dụng gói trả phí.
*Để đặt câu hỏi, bạn cần đăng nhập vào tài khoản Chatwork đang sử dụng gói trả phí.

Đặt câu hỏi