05/04/2023 - Ngừng hỗ trợ ứng dụng Chatwork dành cho máy tính trên Windows từ 8.1 trở về trước

Chúng tôi rất tiếc khi phải báo với bạn rằng chúng tôi sẽ ngừng hỗ trợ cho Windows từ 8.1 trở về trước trong ứng dụng Chatwork dành cho máy tính.

Ngày ngừng hỗ trợ

Ngày 22/5/2023 (thứ Hai)

Đối với người dùng trên hệ điều hành đã nêu

Xin vui lòng tiếp tục sử dụng ứng dụng Chatwork dành cho máy tính trên máy tính cá nhân chạy Windows 10 trở lên, hoặc thông qua trình duyệt web của bạn.

Trang đăng nhập Chatwork cho trình duyệt web:
https://www.chatwork.com/login.php

Hoạt động sau khi ngừng hỗ trợ

Sau ngày ngừng hỗ trợ, ứng dụng dành cho máy tính sẽ không còn khả dụng trên hệ điều hành đã nêu. Vui lòng tham khảo trang sau đây để biết yêu cầu về hệ thống.

Yêu cầu về hệ thống để sử dụng Chatwork


Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng liên kết bên dưới.

Liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi chân thành xin lỗi vì sự bất tiện gây ra. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã không ngừng ủng hộ Chatwork.