21/12/2022 Yêu cầu thực hiện các biện pháp bảo mật để ngăn chặn nỗ lực đăng nhập trái phép vào Chatwork

Gần đây, chúng tôi nhận thấy số lượng đăng nhập trái phép vào Chatwork ngày càng tăng.

*Những cặp địa chỉ email và mật khẩu được sử dụng cho các lần đăng nhập trái phép này không bị rò rỉ từ Chatwork nhưng có khả năng bên thứ ba đã cố đăng nhập vào Chatwork bằng địa chỉ email và mật khẩu lấy được từ bên ngoài một cách bất hợp pháp.

Chúng tôi đang thực hiện các biện pháp để chặn việc truy cập trái phép đáng ngờ ngay khi chúng tôi phát hiện ra nhưng đôi khi rất khó để phân biệt việc đăng nhập trái phép với các lần đăng nhập thông thường. Vì vậy, chúng tôi đề nghị khách hàng hãy bảo vệ tài khoản của mình bằng cách thực hiện các bước sau đây.
Để ngăn chặn việc truy cập trái phép, chúng tôi đề nghị tất cả người dùng Chatwork thực hiện các biện pháp bảo mật sau đây trong thời gian sớm nhất có thể.

Xác thực hai yếu tố

Bạn thực sự nên thiết lập xác thực hai yếu tố cho tài khoản của mình.

Khi thiết lập xác thực hai yếu tố, bạn cần phải cung cấp thông tin được liên kết với điện thoại thông minh của mình thì bạn mới có thể đăng nhập. Vì vậy, bạn có thể bảo vệ tài khoản của mình ngay cả khi địa chỉ email và mật khẩu của bạn bị xâm phạm.

Cách thiết lập xác thực hai yếu tố.

* Nếu bạn sử dụng tính năng Đăng nhập Một lần thông qua xác thực SAML, vui lòng liên hệ với quản trị viên tổ chức của bạn về nhu cầu thay đổi cài đặt xác thực SAML.

Đổi mật khẩu

Nếu bạn đang sử dụng cùng một địa chỉ email và mật khẩu cho nhiều dịch vụ bao gồm Chatwork hoặc nếu mật khẩu của bạn dễ bị đoán được, bạn thật sự nên thay đổi mật khẩu cho từng dịch vụ thành một mật khẩu khác để làm giảm nguy cơ bị truy cập trái phép.

Cách thay đổi mật khẩu của bạn

* Nếu bạn sử dụng tính năng Đăng nhập Một lần thông qua xác thực SAML, bạn không thể thay đổi mật khẩu của mình bằng trang trên. Vui lòng liên hệ với quản trị viên tổ chức của bạn về sự cần thiết thay đổi mật khẩu của bạn.

Nếu bạn không thể đăng nhập

Nếu bạn quên mật khẩu, vui lòng đặt lại mật khẩu bằng liên kết dưới đây.

・Đặt lại mật khẩu của bạn
https://www.chatwork.com/service/passremind.php?lang=vi

*Nếu tổ chức của bạn đăng ký gói Business hoặc gói Enterprise, quản trị viên cũng có thể thay đổi mật khẩu của bạn từ trang quản trị.
* Khi thay đổi mật khẩu, bạn sẽ bị đăng xuất khỏi tất cả các thiết bị.
* Nếu bạn sử dụng tính năng Đăng nhập Một lần thông qua xác thực SAML, bạn không thể đặt lại mật khẩu của mình bằng trang trên. Vui lòng liên hệ với quản trị viên tổ chức của bạn về cách đặt lại mật khẩu.

Thắc mắc về việc truy cập trái phép

Nếu bạn đã xác nhận một lịch sử hoạt động mà bạn không nhớ hoặc nếu bạn thấy bất kỳ điều gì đáng ngờ về tài khoản của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng trang sau đây để hỏi thông tin chi tiết về hoạt động đáng ngờ đó.

https://help.chatwork.com/hc/vi/articles/206359861


Mong bạn thông cảm cho sự bất tiện này.
Chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực ngăn chặn việc truy cập trái phép và rất cảm ơn bạn đã hợp tác.