Ngày 6 tháng 9 năm 2022 - Gỡ bỏ giới hạn tối đa về tổng cộng 7 cuộc trò chuyện nhóm cho Gói Miễn phí

Chatwork đã thông báo về việc thay đổi đối với Gói Miễn phí là sẽ loại bỏ giới hạn tối đa về tổng cộng 7 cuộc trò chuyện nhóm cho mỗi người dùng kể từ ngày 6 tháng 10 năm 2022 (theo kế hoạch).

Vui lòng tham khảo nội dung dưới đây để biết thêm chi tiết.

Cơ sở cho sự thay đổi này chính là số lượng người dùng Chatwork đã tăng lên hàng năm và Chatwork được sử dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Do sự thay đổi trong cách sử dụng và các nhu cầu đa dạng, chúng tôi đã quyết định loại bỏ giới hạn tối đa về số lượng cuộc trò chuyện nhóm để người dùng có thể liên lạc một cách chủ động hơn.

Các thay đổi

 • Hiện tại

  Tổng cộng 7 cuộc trò chuyện nhóm cho mỗi người dùng

 • Sau thay đổi

  Truy cập các tin nhắn trong 40 ngày qua và 5.000 tin nhắn cho mỗi tổ chức

  1_-______________.jpg

  * Thống kê số lượng tin nhắn mà ít nhất một người dùng trong tổ chức của bạn có thể truy cập, cũng bao gồm "Cuộc trò chuyện của Tôi" và thông tin giao tiếp với các tổ chức khác

  * Quy định về các tin nhắn có thể truy cập là dành cho tổ chức, vì vậy điều này không khác nhau đối với mỗi người dùng

  * Có thể toàn quyền truy cập các tập tin và tác vụ, giống như trước đây

  * Tất cả các tin nhắn trước đây đều được lưu, vì vậy bạn có thể nâng cấp lên gói trả phí để có toàn quyền truy cập vào tất cả các tin nhắn

Các thay đổi Khác

 • Tính năng nhóm (hiện chỉ dành cho gói trả phí) sẽ được mở rộng sang Gói Miễn phí
 • Số lượng kết quả được hiển thị của tính năng tìm kiếm tin nhắn sẽ tăng từ 100 lên 200
  * Chỉ có thể tìm kiếm kết quả từ các tin nhắn có thể truy cập
  * Tùy chọn tìm kiếm trên trình duyệt web không còn hoạt động

Các tính năng khác ngoài những tính năng được liệt kê ở trên sẽ giống với thông tin chi tiết của Gói Miễn phí hiện tại. Một số thay đổi đối với API Chatwork sẽ được áp dụng do gói đăng ký này thay đổi. Vui lòng tham khảo ở đây để biết thêm chi tiết.

2_-______________.jpg