Ngày 2 tháng 6 năm 2021 - Thay đổi hạn mức nhóm trò chuyện của gói cước miễn phí

Từ ngày 5 tháng 7 năm 2021 (JST), hạn mức nhóm trò chuyện của gói cước miễn phí sẽ thay đổi.

Nhằm tiếp tục cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng nhất có thể, chúng tôi cần phải đánh giá lại chính sách và chức năng của từng gói cước. Sau khi đánh giá lại, chúng tôi đã quyết định thay đổi hạn mức sử dụng của gói cước miễn phí.

Tại Chatwork, tất cả nhân viên của chúng tôi đều nỗ lực không ngừng để cải tiến dịch vụ và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

 

 【Mục lục】

 

Thông tin chi tiết về hạn mức sử dụng nhóm trò chuyện của gói cước miễn phí

Thay đổi về hạn mức sử dụng nhóm trò chuyện của gói cước miễn phí như sau:

Ngày triển khai:
Kể từ ngày 5 tháng 7 năm 2021 (JST)

Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi
Người dùng miễn phí có thể tham gia tối đa 14 nhóm trò chuyện Người dùng miễn phí có thể tham gia tối đa 7 nhóm trò chuyện
  • Sau thời gian trên, bạn vui lòng nâng cấp lên gói cước trả phí nếu muốn tham gia từ 8 cuộc trò chuyện nhóm trở lên.
  • Trường hợp bạn đã tham gia nhiều hơn 7 nhóm trò chuyện trước thời điểm triển khai (ngày 5 tháng 7), bạn có thể tiếp tục sử dụng các nhóm trò chuyện đó.
    Tuy nhiên, bạn sẽ không thể tham gia bất kỳ nhóm trò chuyện mới nào.

 

Cách kiểm tra tổng số nhóm trò chuyện bạn đang tham gia

Người dùng gói cước miễn phí có thể xem tổng số cuộc trò chuyện nhóm đã tham gia đến thời điểm hiện tại của mình tại Gói cước dịch vụ, mục “Sử dụng trò chuyện nhóm".

 

Cách nâng cấp

Bạn có thể nâng cấp lên gói cước trả phí tại đây.
*Xin lưu ý rằng bạn sẽ không thể hạ cấp sau khi nâng cấp.

 

Liên hệ với chúng tôi
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.