20/04/2021 - Thông báo Kết thúc Hỗ trợ: Khả năng tương thích với Trình duyệt trên Điện thoại thông minh

Thông báo này cho biết việc hỗ trợ phiên bản Chatwork tương thích với các trình duyệt trên điện thoại thông minh sẽ kết thúc.

Về ngày kết thúc hỗ trợ

Ngày 9 tháng 6 năm 2021 (thứ 4)

Về hoạt động sau ngày kết thúc hỗ trợ

Sau ngày kết thúc hỗ trợ, bạn sẽ không thể sử dụng Chatwork trên trình duyệt của điện thoại thông minh nữa.

Về người dùng phiên bản tương thích với trình duyệt trên điện thoại thông minh

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản Chatwork tương thích với trình duyệt trên điện thoại thông minh, vui lòng sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Trong thời gian sớm nhất có thể, vui lòng kiểm tra các phiên bản hệ điều hành có thể cài đặt được ứng dụng.
Môi trường vận hành của Chatwork


Chúng tôi xin lỗi người dùng Chatwork trên điện thoại thông minh và mong được bạn thông cảm.
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Liên hệ:

Hy vọng tiếp tục được quý khách ủng hộ.