29/01/2020 - Thay đổi Giá Gói Doanh nghiệp

Thư này để thông báo với bạn rằng mức giá cho Gói Doanh nghiệp sẽ thay đổi bắt đầu từ ngày 26 tháng 2 năm 2020.

Về việc thay đổi giá

Chúng tôi tại Chatwork đã và đang làm việc để bổ sung và cập nhật các tính năng nhằm giúp dịch vụ của chúng tôi sử dụng thuận tiện hơn, cũng như tăng cường bảo mật để bảo vệ dữ liệu người dùng khỏi các cuộc tấn công bên ngoài ngày càng tăng.

Sau khi chúng tôi được niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán Tokyo Mothers vào ngày 24 tháng 9 năm 2019, với tư cách là một công ty cơ sở hạ tầng không thể thiếu để hỗ trợ "công việc" của mọi người, chúng tôi đã quyết định thực hiện thay đổi mức giá để có thể cải thiện thêm dịch vụ của mình trong tương lai.

Trong tương lai, chúng tôi muốn hoàn trả giá trị đó cho người dùng bằng cách cải thiện chất lượng dịch vụ thông qua việc tăng cường cơ sở hạ tầng, tăng cường các công cụ quản trị và cải thiện chất lượng dịch vụ chung cho người dùng của chúng tôi.

Chúng tôi hy vọng bạn hiểu được những lý do cho sự thay đổi này.

Thời gian

Ngày 26 tháng 2 năm 2020

Thông tin chi tiết

Sau khi thay đổi, các mức giá sau sẽ được áp dụng khi đăng ký hợp đồng mới và thay đổi chi tiết hợp đồng hiện tại.
Nếu bạn không thay đổi hợp đồng sau ngày ở trên, bạn có thể tiếp tục sử dụng Chatwork với giá cũ của gói hiện tại của bạn.

01_kakaku2020_support_vi.png

 

Hỏi & Đáp về Việc Thay đổi Giá Gói Doanh nghiệp

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về giá gói đăng ký và các khoản thanh toán, xin vui lòng tham khảo trang sau.

Hỏi & Đáp về Việc Thay đổi Giá Gói Doanh nghiệp