29/01/2020 - Hỏi & Đáp về Việc Thay đổi Giá Gói Doanh nghiệp

Việc thay đổi giá gói doanh nghiệp Chatwork sẽ bắt đầu từ ngày 26 tháng 2 năm 2020.
Thay đổi Giá Gói Doanh nghiệp

Trang này là phần Hỏi & Đáp về việc thay đổi giá cho người dùng Gói Doanh nghiệp.

Nếu bạn đăng ký hợp đồng sau ngày 26 tháng 2 năm 2020

Nếu bạn đăng ký hợp đồng sau đây sau ngày 26 tháng 2 năm 2020 thì "giá mới" sẽ được áp dụng.

  • Hợp đồng Gói Doanh nghiệp Mới
  • Nâng cấp lên Gói Doanh nghiệp

Tự động gia hạn sau ngày 26 tháng 2 năm 2020

Nếu bạn đang tự động gia hạn gói doanh nghiệp của mình hàng tháng hoặc hàng năm thì "giá cũ" sẽ tiếp tục áp dụng nếu không có thay đổi nào đối với hợp đồng của bạn.
Hãy yên tâm rằng bạn sẽ không bị áp dụng biểu phí mới khi gia hạn.

Nếu bạn bổ sung giấy phép sau ngày 26 tháng 2 năm 2020

Đối với việc bổ sung giấy phép sau ngày 26 tháng 2 năm 2020 thì "giá cũ" sẽ vẫn được sử dụng.

Nếu bạn thay đổi thời hạn hợp đồng sau ngày 26 tháng 2 năm 2020

Nếu bạn thay đổi thời hạn hợp đồng sau ngày 26 tháng 2 năm 2020 thì "giá mới" sẽ được áp dụng.

Thay đổi thời hạn hợp đồng

  • Thay đổi từ hợp đồng hàng tháng sang hợp đồng hàng năm
  • Thay đổi từ hợp đồng hàng năm sang hợp đồng hàng tháng

Thắc mắc

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến việc thay đổi giá hoặc với hợp đồng của mình, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Liên hệ