04/05/2022 - Chấm dứt hỗ trợ iOS 13 đến 14.4 và Android 6 đến 7

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã tiếp tục sử dụng Chatwork.

Chúng tôi xin thông báo rằng Chatwork sẽ ngừng hỗ trợ ứng dụng iOS trên thiết bị iOS 13 đến 14.4 và hỗ trợ ứng dụng Android trên thiết bị Android 6 đến 7.

 

Ngày chấm dứt hỗ trợ

Dự kiến ​​vào ngày 11/05/2022

 

Đối với khách hàng đang sử dụng các thiết bị có liên quan

Vui lòng cập nhật phiên bản hệ điều hành của bạn (lên iOS 14.5 hoặc Android 8 và mới hơn).

Một vài thiết bị nhất định có thể không cập nhật được lên iOS 14.5 hoặc Android 8.
Vui lòng xác nhận càng sớm càng tốt việc bạn có thể cập nhật hệ điều hành của mình hay không.

Tình trạng sau khi chấm dứt hỗ trợ

Người dùng thiết bị có hệ điều hành nêu trên sẽ không thể cập nhật lên phiên bản Chatwork mới nhất hoặc cài đặt bản Chatwork mới sau khi chúng tôi chấm dứt hỗ trợ.

Hiện tại, người dùng vẫn có thể tiếp tục sử dụng ứng dụng đã được cài đặt. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng chúng tôi có thể tạm ngừng cung cấp ứng dụng Chatwork trên các hệ điều hành này mà không cần thông báo trước trong tương lai.

 

Kiểm tra phiên bản iOS hoặc Android

Vui lòng thực hiện các bước dưới đây để kiểm tra thiết bị của bạn.

iOS: Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiệu > Phiên bản phần mềm
Android: Cài đặt > Giới thiệu về Thiết bị > Phiên bản Android

*Các bước này có thể khác nhau tùy theo thiết bị của bạn.

Nếu các bước này không được rõ ràng thì vui lòng kiểm tra trang hỗ trợ cho thiết bị của bạn. 

Chúng tôi xin thứ lỗi vì mọi sự bất tiện mà điều này có thể gây ra cho những người dùng hiện đang sử dụng HĐH trên và mong bạn thông cảm về vấn đề này.

Xin cảm ơn trước vì bạn đã tiếp tục sử dụng Chatwork.