07/03/2022- Những thay đổi về các bộ phận Hệ thống hỗ trợ giải đáp thắc mắc

Tính đến nay, Chatwork đã và đang cung cấp hỗ trợ chung cho mọi gói đăng ký khả dụng. Tuy nhiên, với việc cập nhật các chức năng của Gói Miễn phí, chúng tôi đã quyết định sửa đổi hệ thống hỗ trợ cho từng gói đăng ký.

Xin lưu ý rằng hệ thống hỗ trợ của chúng tôi sẽ thay đổi kể từ 28/03/2022.

Vui lòng xem bên dưới để biết thông tin chi tiết về nội dung hỗ trợ.

Nội dung

Danh sách các bộ phận giải đáp thắc mắc

 • Liên hệ dành cho những thắc mắc về đăng nhập
  Bộ phận giải đáp thắc mắc này dành cho những khách hàng có các sự cố như sau: không thể đăng nhập vào Chatwork, không nhận được email cấp lại mật khẩu, không nhận được mã xác minh trên điện thoại di động, không thể đăng nhập bằng tính năng xác minh 2 bước, v.v.
  *Xin lưu ý rằng bộ phận này không hỗ trợ các câu hỏi mà không liên quan đến các sự cố đăng nhập.

 • Liên hệ cho những thắc mắc về sử dụng/chức năng (Bộ phận giải đáp thắc mắc chỉ dành cho các gói trả phí)
  Khách hàng có thể liên hệ với bộ phận giải đáp thắc mắc này về các vấn đề sau: cách sử dụng Chatwork, cách thiết lập các mục khác nhau và các câu hỏi liên quan đến chức năng, v.v.
  *Chỉ những khách hàng có gói trả phí hợp lệ mới có thể liên hệ với bộ phận này.
  *Để gửi thắc mắc, bạn cần đăng nhập vào tài khoản Chatwork có gói trả phí của mình.


 

Danh sách các bộ phận giải đáp thắc mắc cho từng gói đăng ký

Dưới đây là các bộ phận giải đáp thắc mắc khả dụng theo từng gói đăng ký.

Gói đăng ký

Gói Miễn phí

Gói Cá nhân
(không chấp nhận đăng ký mới)

Gói Kinh doanh Gói Doanh nghiệp

Liên quan đến việc đăng nhập

Bộ phận giải đáp thắc mắc

Sử dụng/chức năng

Bộ phận giải đáp thắc mắc

×

 

 

Ngày và thời gian hoạt động đối với từng loại thắc mắc

Dưới đây là nội dung hỗ trợ của từng bộ phận giải đáp thắc mắc.

Nội dung hỗ trợ

Liên quan đến việc đăng nhập

Bộ phận giải đáp thắc mắc

Chỉ dành cho gói trả phí

Bộ phận giải đáp thắc mắc

Thời gian 24/24h

Thời gian phản hồi

Tối đa hai ngày làm việc Tối đa một ngày làm việc
Các ngày làm việc Các ngày thường, không bao gồm thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ
Các kênh được hỗ trợ Email