25/04/2023 - Hỏi đáp về việc điều chỉnh giá Gói Thương Mại

Giá Gói Thương Mại sẽ được điều chỉnh bắt đầu từ ngày 3 tháng 7 năm 2023.

25/04/2023_Thông báo điều chỉnh giá sử dụng Gói Thương Mại

Phần này bao gồm nội dung Hỏi đáp liên quan đến việc điều chỉnh giá.

Mục lục

 

Nếu tôi đăng ký Gói Thương Mại trước ngày điều chỉnh không, tôi có thể sử dụng dịch vụ với mức giá trước khi điều chỉnh không?

Nếu bạn đăng ký trước ngày điều chỉnh, bạn có thể sử dụng dịch vụ với giá trước khi điều chỉnh trong thời hạn hợp đồng mà bạn đã chọn tại thời điểm đăng ký mới. Tuy nhiên, giá mới sẽ được áp dụng kể từ ngày gia hạn hợp đồng tiếp theo.

Nếu bạn đang cân nhắc đăng ký mới ở mức giá trước khi điều chỉnh, vui lòng hoàn tất quy trình nâng cấp trước ngày điều chỉnh.

Phí sử dụng, thủ tục thay đổi plan

 

Tôi có thể gia hạn hợp đồng sớm để giữ mức giá hiện tại không?

Xin lỗi, chúng tôi không chấp nhận gia hạn hợp đồng sớm.

 

Tôi có thể thay đổi thời hạn hợp đồng không?

Nếu bạn muốn thay đổi thời hạn hợp đồng, vui lòng đăng nhập bằng tài khoản quản trị viên, rồi vào "Cài đặt của quản trị viên" để thay đổi thời hạn từ mục [Thay đổi gói sử dụng].

Bạn sẽ không cần thanh toán ngay sau khi thay đổi thời hạn hợp đồng. Khoản thanh toán đầu tiên sẽ được thực hiện vào ngày gia hạn tiếp theo dựa trên "thời hạn hợp đồng sau khi thay đổi" và "giá mới", sau đó là các khoản thanh toán theo thời hạn hợp đồng.

Dưới đây là các ví dụ về việc thay đổi thời hạn hợp đồng:

Ví dụ 1) Chuyển từ hợp đồng hàng tháng sang hợp đồng hàng năm

Nếu ngày gia hạn hợp đồng hàng tháng là ngày 1 tháng 7 năm 2023, và bạn chuyển sang hợp đồng hàng năm vào ngày 2 tháng 7 năm 2023, thì khoản thanh toán đầu tiên cho hợp đồng hàng năm sẽ được thực hiện với mức giá mới vào ngày gia hạn tiếp theo là ngày 1 tháng 8 năm 2023. Sau đó, ngày 1 tháng 8 hàng năm sẽ là ngày gia hạn (ngày thanh toán).

Ví dụ 2) Chuyển từ hợp đồng hàng năm sang hợp đồng hàng tháng

Nếu ngày gia hạn hợp đồng hàng năm là ngày 1 tháng 8 năm 2023, và bạn chuyển sang hợp đồng hàng tháng vào ngày 2 tháng 7 năm 2023, thì khoản thanh toán đầu tiên cho hợp đồng hàng tháng sẽ được thực hiện với mức giá mới vào ngày 1 tháng 8 năm 2023. Sau đó, ngày 1 của mỗi tháng sẽ là ngày gia hạn (ngày thanh toán).

*Xin lưu ý rằng bạn có thể thay đổi từ hợp đồng hàng năm sang hợp đồng hàng tháng trong khoảng thời gian từ một tháng trước ngày gia hạn tiếp theo đến ngày trước ngày gia hạn tiếp theo.

 

Tôi có phải trả khoản chênh lệch vào ngày điều chỉnh không?

Không. Việc điều chỉnh giá sẽ được áp dụng từ lần gia hạn hợp đồng đầu tiên sau ngày 3 tháng 7 năm 2023, do đó việc thanh toán theo giá mới sẽ được thực hiện lần đầu tiên vào ngày gia hạn hợp đồng sau ngày điều chỉnh.

 

Nếu tôi thêm giấy phép sau ngày điều chỉnh giá nhưng trước ngày gia hạn đầu tiên của mình, mức giá sẽ là bao nhiêu?

Nếu bạn mua thêm giấy phép sau ngày điều chỉnh giá nhưng trước ngày gia hạn đầu tiên, mức giá trước khi điều chỉnh sẽ được áp dụng. Giá mới sẽ được áp dụng từ ngày gia hạn đầu tiên trở đi.

 

Tôi có thể hạ cấp từ gói trả phí xuống gói miễn phí không?

Bạn không thể thay đổi (hạ cấp) từ Gói Thương Mại sang Gói Miễn phí.