07/12/2022 - [QUAN TRỌNG] Vui lòng xác nhận địa chỉ email đăng nhập của bạn

Thông báo này dành cho các khách hàng không nhận được email Thông báo Quan trọng mà Chatwork gửi trong khoảng từ Tháng 9 đến Tháng 10 năm 2022 do bị lỗi. Đối với các khách hàng chịu ảnh hưởng của sự cố này, hệ thống sẽ hiển thị hộp thoại thông báo khi họ đăng nhập vào Chatwork.

Nếu không nhận được email này, bạn sẽ không sử dụng được các chức năng quan trọng như thay đổi mật khẩu, v.v. Vui lòng làm theo các bước dưới đây để thay đổi địa chỉ email hoặc chế độ cài đặt của bạn.

Thay đổi địa chỉ email đăng nhập

Vui lòng tham khảo phần Đặt/Thay đổi địa chỉ email để thay đổi địa chỉ email đăng nhập sang địa chỉ email mà bạn có thể nhận thư.

Chúng tôi khuyến khích bạn nên sử dụng địa chỉ email web (Gmail, Yahoo! Mail, v.v.).

(Chỉ dành cho các gói Doanh nghiệp) Yêu cầu quản trị viên thay đổi địa chỉ email đăng nhập của bạn

Đối với các gói Doanh nghiệp, vui lòng liên hệ với quản trị viên tổ chức (hoặc người có quyền quản trị người dùng) để thay đổi địa chỉ email đăng nhập của bạn.

Chấp nhận địa chỉ email của người gửi

Vui lòng chấp nhận các địa chỉ email sau đây của người gửi nếu hệ thống email của bạn có dùng bất kỳ bộ lọc nào:

  • noreply@chatwork.com
  • info@support.chatwork.com

Kiểm tra chế độ cài đặt từ chối thư

Nếu bạn đang dùng địa chỉ email do nhà mạng di động cung cấp, vui lòng kiểm tra phần cài đặt để xác minh rằng địa chỉ email này chấp nhận email gửi từ máy tính.