Ngày 6 tháng 10 năm 2022_Yêu cầu cập nhật ứng dụng di động của bạn sau những thay đổi về dịch vụ được cung cấp theo Gói Miễn phí

Chúng tôi vui mừng được thông báo rằng vào ngày 6/10/2022, chúng tôi đã thực hiện một số thay đổi về dịch vụ, bao gồm việc loại bỏ giới hạn số lượt tham gia nhóm trò chuyện (tổng cộng là 7 lượt tham gia) trong Gói Miễn phí.

Ngày 6 tháng 9 năm 2022 - Gỡ bỏ giới hạn tối đa tổng cộng 7 lượt tham gia nhóm trò chuyện cho Gói Miễn phí.
https://help.chatwork.com/hc/vi/articles/9319851372185

Để sử dụng phiên bản ứng dụng dành cho thiết bị di động, bạn sẽ cần cập nhật lên phiên bản mới nhất. Vui lòng đảm bảo rằng ứng dụng của bạn đã được cập nhật.

Phiên bản mới nhất

  • iOS:6.10.1
  • Android:7.10.1
    Nếu bạn đã cài đặt phiên bản này hoặc bất kỳ phiên bản nào mới hơn, thì sẽ không có vấn đề gì.

Cách tìm ra phiên bản bạn đang sử dụng

Để biết được bạn đang dùng phiên bản nào, vui lòng truy cập vào phần [Tài khoản] > [Phiên bản] trong phiên bản dành cho thiết bị di động..

Nếu bạn gặp sự cố ngay cả sau khi cập nhật lên phiên bản mới nhất

Vui lòng thử thực hiện những bước sau.

  1. Tải lại dữ liệu.
    Vào phần "Tải lại dữ liệu" trong menu Cài đặt của phiên bản ứng dụng dành cho thiết bị di động.
  2. Khởi động lại thiết bị.
    Tắt nguồn rồi bật lại thiết bị để khởi động lại.