Gửi lời mời bằng cách chia sẻ liên kết

Sau khi đã kết nối với đối tượng liên lạc, bạn có thể bắt đầu gửi và nhận tin nhắn trên Chatwork.
Bạn có thể gửi lời mời kết nối thông qua email. Nếu bạn không biết địa chỉ email của người mà mình muốn liên lạc, bạn có thể dễ dàng kết nối với họ bằng cách chia sẻ liên kết đến trang hồ sơ của mình thông qua các phương thức khác.

Cách sử dụng

【Từ màn hình Danh bạ】

 1. Mở mục quản lý liên lạc.

 2. Mở thẻ [Mời Người dùng] và nhấn [Sao chép liên kết] bên dưới [Chia sẻ liên kết để gửi lời mời].
  * Nếu bạn chưa có ID Chatwork, hệ thống sẽ tự động tạo ID cho bạn.
  Để tạo ID một cách thủ công, vui lòng tham khảo hướng dẫn về việc thiết lập ID Chatwork.
  CB5488FD-16B6-4976-B2CC-6872262B5474.png

 3. Chia sẻ liên kết được sao chép với người mà bạn muốn kết nối.

 4. Chấp nhận yêu cầu kết nối mà họ gửi đến cho bạn.

  Thông tin thêm: Chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu kết nối

Đã thêm đối tượng liên lạc này.

Liên kết này cũng tương tự như các liên kết được tạo bằng cách sao chép ID Chatwork từ trang hồ sơ của người dùng.
Thông tin thêm: Tạo/xác nhận/thay đổi ID Chatwork

【Từ hộp thoại Hồ sơ của Tôi】

 1. Chọn "Hồ sơ" từ biểu tượng ở phía trên cùng bên phải màn hình để mở hộp thoại Hồ sơ.
 2. Nhấp vào [Sao chép liên kết] trong "Liên kết hồ sơ".
 3. Chia sẻ liên kết đã sao chép với người mà bạn muốn liên hệ.

______.png

Cách xem các liên kết có thể chia sẻ

 • Nếu người được bạn chia sẻ liên kết chưa đăng ký Chatwork
  Hãy tạo một tài khoản mới thông qua [Đăng ký và kết nối]. Hệ thống có thể gửi yêu cầu kết nối ngay khi bạn hoàn tất việc đăng ký.
  ______.GIF

 • Nếu người được bạn chia sẻ liên kết đã đăng ký Chatwork nhưng chưa được thêm vào danh bạ
  Người dùng có thể gửi yêu cầu kết nối bằng cách nhấn [Thêm vào danh bạ].
  __________2022-06-17_13.34.11.png

 • Nếu người được bạn chia sẻ liên kết đã đăng ký Chatwork và đã nằm trong danh bạ
  __________2022-06-17_13.33.45.png

 • Nếu người dùng kiểm tra liên kết của chính mình
  __________2022-06-17_13.28.52.png

Vui lòng tham khảo các nội dung sau về một vài phương thức kết nối khác
Thêm một Liên hệ
Tìm người dùng Chatwork mà bạn quen biết bằng cách tìm kiếm thông tin liên hệ của họ