Xóa liên lạc trên máy tính

Mở nhóm trò chuyện trực tiếp của người sử dụng mà bạn cần xóa liên lạc.

Phía bên phải màn hình trò chuyện -> chọn [bánh răng cài đặt] -> [xoá khỏi danh sách] -> [xoá]

mceclip0.png

Lưu ý 1: Nếu xoá liên hệ thì lịch sử trò chuyện cũng bị xoá nên hãy chú ý.
Lưu ý 2: Đối với các thành viên trong cùng 1 tổ chức hoặc 1 doanh nghiệp, chỉ có quản trị viên mới có thể xóa thành viên ra khỏi tổ chức/doanh nghiệp.