Thêm Liên hệ

Bạn có thể thêm liên hệ người dùng Chatwork khác.

 

Tính năng thêm liên hệ cho phép các bạn mời người dùng tham gia trò chuyện nhóm.
Bạn có thể mở màn hình quản lý liên hệ bằng một trong các phương thức sau đây:

  • Nhấp vào biểu tượng dấu [╋] ở góc trên cùng bên trái của cửa sổ trò chuyện rồi bấm chọn [Thêm Liên hệ].

    mceclip0.png
  • Nhấp vào "Quản lý Danh bạ" ở phía đầu màn hình trò chuyện.

    vi_01_______.png

Tìm kiếm người dùng đã tồn tại tài khoản Chatwork.

Nhấp vào biểu tượng dấu "╋" ở góc trên cùng bên trái cửa sổ trò chuyện -> nhấp vào "Thêm Liên hệ" -> [Danh bạ] để mở "Quản lý Danh bạ".
Chuyển đến tab "Tìm kiếm Người dùng" rồi tìm kiếm một người dùng.
Nhập tên, ID Chatwork hoặc địa chỉ email của người dùng mà bạn muốn thêm, rồi nhấp vào nút "Tìm kiếm" để hiển thị kết quả tìm kiếm trên cùng một màn hình.

Ví dụ: Nếu bạn nhập email "success@chatwork.vn", các kết quả tìm kiếm sau đây sẽ hiện ra:
Nhấp vào nút "Thêm vào Danh bạ liên lạc" để gửi yêu cầu Liên hệ.

mceclip1.png

Mời qua Email

Bạn có thể vào tab "Mời Người dùng" để gửi lời mời qua email.
Nhập tin nhắn của bạn, tin nhắn đó sẽ xuất hiện trong email mời. (không bắt buộc)
Bạn cũng có thể gửi lời mời hàng loạt bằng một trong hai phương thức sau đây:

  • Nhấp vào "Thêm Địa chỉ Email của Người được mời" để tạo thêm một trường thông tin cho bạn nhập địa chỉ email. Trường thông tin này sẽ cho phép bạn nhập nhiều địa chỉ.
  • Nhấp vào "Thêm Hàng loạt" để hiển thị một màn hình cho bạn nhập hàng loạt địa chỉ email. Bạn sẽ có thể nhập nhiều địa chỉ email, phân tách mỗi địa chỉ bằng một dòng mới.

Bạn có thể gửi lời mời qua email đến những người chưa đăng ký tham gia Chatwork hoặc những người đã đăng ký tham gia Chatwork nhưng chưa thêm bạn làm liên hệ.
*Không thể gửi lời mời đến những người dùng đã được thêm làm liên hệ.

88A1FAF3-6946-4AA7-A6CF-D8A16A8FAD0A.png

Gửi lời mời bằng cách chia sẻ liên kết

Bạn có thể gửi yêu cầu kết nối bằng cách mở thẻ [Mời Người dùng], sao chép liên kết từ mục [Chia sẻ liên kết và gửi lời mời] và chia sẻ liên kết này với đối tượng liên lạc mà bạn mong muốn.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo mục “Gửi lời mời bằng cách chia sẻ liên kết”.
CB5488FD-16B6-4976-B2CC-6872262B5474.png

Xin lưu ý rằng số lượng người dùng và số lượng liên hệ được định nghĩa khác nhau. "Số lượng người dùng" trong hợp đồng tổ chức nói đến người dùng được quản lý trong 1 doanh nghiệp, trong 1 tổ chức.