Thiết lập / thay đổi ảnh bìa (iOS)

Khởi động ứng dụng, nhấn vào [Tài khoản] ở phía dưới bên phải của màn hình danh sách Chat.
Nhấn vào biểu tượng bút chì ở phía trên bên phải màn hình để mở màn hình chỉnh sửa Profile.
[Thay đổi ảnh bìa] → Nhấn vào ảnh bìa để thay đổi hình ảnh.
Quay lại màn hình chỉnh sửa [Profile], nhấn vào [Lưu] ở phía trên bên phải của màn hình, nội dung chỉnh sửa sẽ được phản ảnh.

Ngoài ra bạn có thể chọn [Công khai] hoặc [Chỉ công khai với Contact] ảnh Profile.