Thiết lập / thay đổi ảnh profile (ảnh) (iOS)

Khởi động ứng dụng, nhấn vào [Tài khoản] ở phía dưới bên phải của màn hình danh sách Chat.
Nhấn vào biểu tượng bút chì ở phía trên bên phải màn hình để mở màn hình chỉnh sửa [Profile]
[Thay đổi ảnh Profile] → Nhấn vào biểu tượng ảnh Profile hình tròn để thêm / thay đổi hình ảnh.
Quay lại màn hình chỉnh sửa [Profile], nhấn vào [Lưu] ở phía trên bên phải của màn hình và nội dung chỉnh sửa sẽ được phản ảnh.

Ngoài ra bạn có thể chọn [Công khai] hoặc [Chỉ công khai với Contact] ảnh Profile.