Thay đổi thiết lập tên (tên hiển thị) (iOS)

Khởi động ứng dụng, nhấn vào [Tài khoản] ở phía dước bên phải của màn hình danh sách Chat.
Nhấn vào biểu tượng bút chì ở phía trên bên phải màn hình để mở màn hình chỉnh sửa [Profile].
Nhập tên bạn muốn hiển thị trong [Tên hiển thị], quay lại màn hình chỉnh sửa [Profile], nhấn vào [Lưu] ở phía trên bên phải của màn hình và nội dung sẽ được phản ảnh.

Ngoài ra, bằng cách tích chọn vào mục [đối tượng tìm kiếm Contact], những người dùng khác có thể tìm kiếm từ [Tên hiển thị] trong tìm kiếm contact.

Nếu không thể lưu các thay đổi Profile, hãy kiểm tra lại xem [Tên hiển thị] có chứa ký hiệu hay không. Nếu [Tên hiển thị] sau thay đổi có chứa ký hiệu, sẽ trở thành lỗi với tư cách là ký tự không sử dụng được và không thể lưu.