Thiết lập / thay đổi ID Chatwork (iOS)

Trình tự thiết lập / thay đổi ID Chatwork

Khởi động ứng dụng, nhấn vào [Tài khoản] ở phía dước bên phải của màn hình danh sách Chat.
Nhấn vào biểu tượng bút chì ở phía trên bên phải màn hình để mở màn hình chỉnh sửa [Profile].
Nhập ID bạn muốn hiển thị trong [Chatwork ID], quay lại màn hình chỉnh sửa [Profile], nhấn vào [Lưu] ở phía trên bên phải của màn hình và nội dung sẽ được phản ảnh.

 

Bằng cách ghi ID Chatwork trên danh thiếp hoặc phần tự giới thiệu, có thể xác định được ngay lập tức.
Khi sử dụng trong một tổ chức, nếu thiết lập ID ở định dạng quy tắc [Tên tổ chức_Tên], việc quản lý các tài khoản trong nội bộ tổ chức sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Ví dụ: Trong trường hợp Ishii Taro của Chatwork Co., Ltd., thì sẽ đặt Chatwork ID là「chatwork_ishi」