Hỏi Đáp về việc loại bỏ giới hạn tối đa tổng cộng 7 cuộc trò chuyện nhóm cho Gói Miễn phí

mục lục

 

Câu hỏi 1. Tôi có phải làm gì trước khi việc thay đổi này được triển khai không?

Sau khi hệ thống được cập nhật vào ngày 6 tháng 10 năm 2022 (theo kế hoạch), giới hạn về số cuộc trò chuyện nhóm sẽ tự động bị dỡ bỏ. Vui lòng cập nhật ứng dụng dành cho thiết bị di động lên phiên bản mới nhất.

Ngoài ra, vào cùng ngày này, bạn sẽ chỉ có thể truy cập 5.000 tin nhắn mới nhất được đăng trong 40 ngày qua. Nếu bạn có các tin nhắn quan trọng trước đó, vui lòng giữ riêng các tin nhắn này.

 

 

Câu hỏi 2. 5.000 tin nhắn gần đây có thể truy cập sẽ bao gồm những loại tin nhắn nào?

Số lượng tin nhắn được tính sẽ là các tin nhắn trong mục Cuộc trò chuyện của Tôi, cuộc trò chuyện trực tiếp và cuộc trò chuyện nhóm mà người dùng trong cùng một tổ chức có thể truy cập.

 

Câu hỏi 3. Tôi muốn biết thời gian mà tôi bị giới hạn trong việc đọc tin nhắn có thể truy cập

Việc bạn bị giới hạn đọc tin nhắn không có nghĩa là bạn sẽ không thể truy cập ngay tức thì kể cả khi tin nhắn đó trở thành mục tiêu bị hạn chế. Việc hạn chế quyền truy cập tin nhắn sẽ được xử lý hàng ngày khi ngày tháng thay đổi.

* Rất khó để tiết lộ thời gian chính xác quá trình này sẽ diễn ra

 

Câu hỏi 4. Chatwork sẽ xoá các tin nhắn bị giới hạn?

Chatwork không xóa bất kỳ tin nhắn nào.
Người dùng gói trả phí có toàn quyền truy cập các tin nhắn bị hạn chế.

 

Câu hỏi 5. Khi tin nhắn bị giới hạn truy cập, Chatwork sẽ xóa các bức ảnh và tập tin được thêm vào tin nhắn này?

Chatwork không xóa bất kỳ tập tin nào.
Người dùng Gói Miễn phí sẽ không thể truy cập các tin nhắn bị giới hạn nhưng có thể truy cập các bức ảnh và tập tin trong mục quản lý tập tin.

 

Câu hỏi 6. Khi người dùng trả phí và người dùng Gói Miễn phí nằm trong cùng một cuộc trò chuyện nhóm, điều gì sẽ xảy ra với cuộc trò chuyện nhóm?

Người dùng gói trả phí được phép toàn quyền truy cập tất cả các tin nhắn, không bị hạn chế. Người dùng Gói Miễn phí chỉ có thể truy cập 5.000 tin nhắn mới nhất được đăng trong 40 ngày qua.

 

Câu hỏi 7. Làm cách nào để truy cập các tin nhắn bị giới hạn?

Nếu bạn là người dùng Gói Miễn phí, bạn sẽ bị hạn chế truy cập các tin nhắn nhưng người dùng trả phí có thể có toàn quyền truy cập tất cả các tin nhắn. Xin hãy cân nhắc nâng cấp.