Có thể sử dụng tiếng nước ngoài (tiếng anh) để giao dịch không?

Vâng, có thể sử dụng .

Là người nước ngoài nhưng nếu muốn tạo tài khoản bằng tiếng anh thì
có thể đăng kí tài khoản từ đường link bên dưới .

Chatwork phiên bản tiếng anh
http://www.chatwork.com/

Tuy nhiên , Dù cho đăng ký tài khoản phiên bản tiếng anh
nhưng vẫn có thể giao dịch với người dùng phiên bản tiếng nhật.


Giả sử nếu muốn gửi một mail lời mời bằng tiếng anh đến khách hàng
thì phải cài đặt lại ngôn ngữ của phần lời mời sau đó mới gửi được văn bản tiếng anh .